Skočiť na obsah

Od 1. januára 2013 nastali zmeny pre neevidované vozidlá

1. januára 2013 začali platiť prechodné ustanovenia v zákone o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, podľa ktorých vozidlá určitých kategórii vozidiel, ktoré mali vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, si musia požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II a následne vozidlo prihlásiť do evidencie vozidiel a vozidlo opatriť tabuľkou resp. tabuľkami s evidenčným číslom. Ide o tieto kategórie vozidiel:

 • kategórie L (motocykle, trojkolky a štvorkolky),
 • kategórie M1 (osobné vozidlá),
 • kategórie M2 a M3 (autobusy),
 • kategórie N (nákladné vozidlá),
 • kategórie O (prípojné vozidlá),
 • kategórie T (kolesové traktory),
 • kategórie C (pásové traktory),
 • kategórie R (prípojné vozidlá za traktor),
 • kategórie PS (pracovné stroje samohybné),
 • kategórie LS (snežné skútre).

Výnimka ďalej platí

 • pre malé motocykle kategórie L1e (konštrukčná rýchlosť neprevyšujúca 45 km.h-1 a zdvihový objem neprevyšujúci 50 cm3) vyrobené pred 1. januárom 2000 sa povinnosť ich zaevidovania odkladá o 15 rokov (do konca roka 2027),
 • pre pracovné stroje samohybne kategórie PS používané v poľnohospodárstve (napr. obilný kombajn, postrekovač, orezávač repy, vysadzovač zemiakov, zberacia rezačka, zberacia kosačka, stroj na zberanie zemiakov, stroj na zberanie hrozna, vyorávač repy, kŕmny a miešací voz a podobne) sa povinnosť ich zaevidovania odkladá o 4 rokov (do konca roka 2016).

Výnimka neplatí pre ostatné pracovné stroje samohybné používané v stavebníctve, pri opravách vodovodov, plynovodov, elektrických káblov, opravách ciest a podobne; tieto pracovné stroje samohybné možno prevádzkovať v cestnej premávke len keď sú evidované a opatrené tabuľkou s evidenčným číslom.

Podrobnosti o povinnom zaevidovaní vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii nájdete tu.