Skočiť na obsah

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou "aktuálne otázky riešenia problémov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Žilinskom kraji", 27.10.016, Žilina