Skočiť na obsah

Návrhy na jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

K jednotlivým druhom jednotlivého uznania alebo schválenia jednotlivo dovezeného vozidla vyhláška č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel ustanovuje, čo konkrétny návrh musí obsahovať, a to:

  • v § 21 návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu (vzor písomného návrhu),
  • v § 22 návrh na jednotlivé uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu (vzor písomného návrhu),
  • v § 23 návrh na jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu (bude možné až od 1. 9. 2020),
  • v § 24 návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu (vzor písomného návrhu),
  • v § 25 návrh na jednotlivé uznanie typového schválenia EÚ jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (vzor písomného návrhu),
  • v § 26 návrh na vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (vzor písomného návrhu),

Pre správne vypísanie údajov v dokladoch vozidla, odporúčame navrhovateľovi predložiť schvaľovaciemu orgánu technické údaje (vzor písomného doplnenia technických údajov).

Návrh na jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla je možné podať aj elektronicky prostredníctvom portálu – Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD).

K návrhu na jednotlivé uznanie alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla je potrebné priložiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Návrh

Suma

Id služba v systéme eKolok

podľa § 21, § 22 a § 25 vyhlášky č. 131/2018 Z. z.

100 eur

6508

300 eur zrýchlené konanie

6509

podľa § 23 vyhlášky č. 131/2018 Z. z.

500 eur – pre M1, N1

6510

300 eur – ostatné kategórie

6511

1 500 eur – pre M1, N1 zrýchlené konanie

6512

900 eur – ostatné kategórie zrýchlené konanie

6513

podľa § 24 a § 26 vyhlášky č. 131/2018 Z. z.

300 eur – pre M1, N1

6514

150 eur – ostatné kategórie

6515

900 eur – pre M1, N1 zrýchlené konanie

6516

450 eur – ostatné kategórie zrýchlené konanie

6517

 

Spôsob úhrady správneho poplatku v prípade písomne podaného návrhu je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.