Skočiť na obsah

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou upravuje § 17 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel.

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou obsahuje

  1. identifikačné údaje navrhovateľa,
  2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu a identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. technické údaje potrebné na vystavenie dokladov vozidla,
  4. fotografie vozidla,
  5. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania,
  6. rozsah obhospodarovaného územia,
  7. vyhlásenie navrhovateľa o prevádzke vozidla iba na obhospodarovanom území, na ktorom sa vykonávajú pôdohospodárske práce.

Návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je možné podať aj elektronicky prostredníctvom portálu - Jednotný informačný systém v cestnej doprave.

Spolu s návrhom je potrebné uhradiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh o

Suma

Id služby eKolok

na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

20 eur

6503