Skočiť na obsah

Technická kontrola zvláštna pre jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou

Technickú kontrolu zvláštnu, ktorá je podkladom pre udelenie vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, je možné vykonať aj mimo stanice technickej kontroly, napríklad na rôznych vhodných plochách, či už priamo u prevádzkovateľa vozidla alebo u farmárov niekde na družstvách.

Vykonanie takejto technickej kontroly zvláštnej je umožnené z dôvodu, že nejde o plnohodnotnú technickú kontrolu pravidelnú, kde by sa kontrolovali všetky technické požiadavky platné pre dané vozidlo, ale kontrolujú sa iba základné technické požiadavky. V rámci technických kontrol bolo do používania zavedené mobilné záznamové zariadenie, prostredníctvom ktorého sa dajú vykonať príslušné úkony aj mimo priestorov stanice technickej kontroly.

Vykonanie takejto technickej kontroly zvláštnej mimo priestorov stanice technickej kontroly závisí od vzájomnej dohody prevádzkovateľa vozidla a prevádzkovateľa stanice technickej kontroly.

Technická služba technickej kontroly k technickej kontrole zvláštnej pre udelenie vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou vypracovala informačný dokument s najčastejšími otázkami.