Skočiť na obsah

Platnosť vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je platné 10 rokov od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel u vozidiel podliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel (10 rokov od vydania tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno F) alebo 10 rokov od vydania technického osvedčenia vozidla u vozidiel nepodliehajúcich prihláseniu do evidencie vozidiel; doba platnosti sa uvádza v dokladoch vozidla.

Po uplynutí platnosti vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou alebo pri zmene rozsahu obhospodarovaného územia sa udeľuje nové vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou.