Skočiť na obsah

Povinné zmluvné poistenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Podľa § 114 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgán Policajného zboru prihlási vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia o poistení zodpovednosti alebo preukázaní uzavretia poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Jednotlivým vozidlám, ktorým bolo udelené vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou a bolo rozhodnuté, že podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, je vydaná tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúce písmeno F (tzv. F-kové značky alebo farmárske značky), pričom pri prihlásení vozidla do evidencie vozidiel je potrebné predložiť potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo preukázanie uzavretia poistenia.

Taktiež aj jednotlivým vozidlám, ktorým bolo udelené vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou a bolo rozhodnuté, že nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel (napríklad ťahané vymeniteľné zariadenie za traktor), je vydané technické osvedčenie vozidla, tak je potrebné, aby pri prevádzke vozidla v cestnej premávke na obmedzenom území mali uzavreté povinné zmluvné poistenie.