Skočiť na obsah

Pre stavebné pracovné stroje samohybné nie je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou je možné podľa § 26 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov len vozidlám prevádzkovaným v cestnej premávke výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia.

Okruh vozidiel, ktorým je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, vymedzuje § 16 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení neskorších predpisov, kde je opätovne uvedené, že ide o jednotlivé vozidlá určené výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území, pričom ide o tieto vozidlá:

  • kolesové traktory,
  • pásové traktory,
  • prípojné vozidlá určené za traktory,
  • ťahané vymeniteľné zariadenia určené za traktory,
  • poľnohospodárske pracovné stroje samohybné,
  • lesné pracovné stroje samohybné.

Na základe uvedeného nie je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou pre pracovné stroje samohybné používané na stavebné účely (napríklad šmykom riadený nakladač ZŤS UN 060/061, kolesový nakladač ZŤS UN-053/200/320/DH112/DH113 a podobne) alebo pre pracovné stroje samohybné používané na iné účely (napríklad zametací stroj, stroj na vodorovné značenie ciest a podobne).

Vzhľadom na to, že vyššie uvedené pracovné stroje samohybné boli schválené na prevádzku v cestnej premávke, ku ktorým bolo v minulosti vydané technické osvedčenie vozidla, je možné tieto vozidlá prihlásiť do evidencie vozidiel na zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno Z bez obmedzenia prevádzky vozidla na konkrétnom území.

Podrobnosti ako je možné staršie pracovné stroje samohybné, ktoré nepodliehali v minulosti evidencii, legálne zaevidovať a prevádzkovať v cestnej premávke.