Skočiť na obsah

Aj staršie vozidlá, ktoré nepodliehali v minulosti evidencii, je možné legálne zaevidovať a prevádzkovať v cestnej premávke

Majitelia vozidiel, ktorí sú vlastníkmi vozidiel, ktoré v minulosti nepodliehali prihláseniu do evidencie vozidiel (tzv. „vozidlá bez ŠPZ“), je možné zaevidovať a legálne prevádzkovať v cestnej premávke a to aj napriek tomu, že vlastník vozidla už k vozidlu nedisponuje patričnými dokladmi.

Z hľadiska prevádzky vozidiel v cestnej premávke vždy platilo, že každé vozidlo, ktoré je prevádzkované v cestnej premávke, podliehalo schvaľovaniu vrátane vozidiel, ktoré nepodliehali prihláseniu do evidencie vozidiel (rôzne prípojné vozidlá za traktory, či pracovné stroje samohybné). Ku každému takémuto schválenému vozidlu, ktoré nepodliehalo evidencii, muselo byť v minulosti vydané technické osvedčenie vozidla (nazývané tiež preukaz spôsobilosti typu, technický preukaz neevidovaného vozidla a podobne). Je pravdepodobné, že dlhoročným prevádzkovaním takéhoto vozidla mohlo dôjsť k strate alebo odcudzeniu tohto dokladu a vlastník vozidla takýmto dokladom už nedisponuje. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad (ďalej len „ministerstvo“) vie v archíve schválených typov vozidiel vyhľadať, či takéto vozidlo bolo alebo nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke.

V prípade, že vozidlo bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke je možné požiadať si o duplikát technického osvedčenia vozidla a následne o výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II. Následne po prihlásení vozidla do evidencie vozidiel je možné vozidlo legálne prevádzkovať v cestnej premávke.

Podrobnosti o duplikáte technického osvedčenia vozidla nájdete TU.

Podrobnosti o výmene technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II nájdete TU.

Majiteľ takéhoto vozidla si môže požiadať ministerstvo o stanovisko k jeho vozidlu a k možnosti vystavenia duplikátov príslušných dokladov. Do žiadosti o stanovisko k vozidlu bez potrebných dokladov na prevádzku v cestnej premávke je potrebné uviesť identifikačné údaje o vlastníkovi vozidla, identifikačné údaje o vozidle a príslušnú fotodokumentáciu k vozidlu. Príklad vyplnenej žiadosti nájdete TU. Ministerstvo po prijatí takejto žiadosti o stanovisko odpovie, akým spôsobom je možné sa dopracovať k vystaveniu príslušných dokladov k dopytovanému vozidlu.

Ako príklad uvádzame zoznam vozidiel, ku ktorým je možné sa dopracovať k vystaveniu príslušných dokladov:

 • obilný kombajn, FORTSCHRITT, E 512, E 514, E 516, E 524
 • obilný kombajn, MDW, E 524, E 527
 • obilný kombajn, CLAAS, JAGUAR 690L
 • obilný kombajn, CLAAS, DOMINATOR 218 MEGA
 • obilný kombajn, NEW HOLLAND, TX 66
 • žací miagač, FORTSCHRITT, E 303
 • rezačka, AGROZET, SPS-35 (TORON)
 • grejder, VEB, SHM 4-120 A
 • šmykom riadený nakladač, ZŤS, UNC 060, UNC061
 • šmykom riadený nakladač, BOBCAT, S175
 • kolesový nakladač, DETVAN, UNO 180
 • kolesový nakladač, ZŤS, UN-053, UNC 200, UNK 320
 • kolesový nakladač, ZŤS, UNK 320
 • kolesové rýpadlo, ZŤS, DH 112, DH 113
 • rýpadlo nakladač, BELARUS, EO 2621 V3, EO2621 A
 • rýpadlo nakladač, FERMEC, 760
 • rýpadlo nakladač, OSTROWEK, K 161 N
 • rýpadlo nakladač, JCB, 3D 2WD, 3D 4WD
 • rýpadlo nakladač, FERMEC, MF 965
 • traktorová snehová fréza, SSAZ, SFT 6945, SFT 7045
 • zametací stroj, SSAZ, Z 7011 H
 • kosačka trávnatých porastov, SSAZ, STP-C133
 • malotraktor, AGROSTROJ, TZ-4-K14, T4-K14, T4-K10-2
 • malotraktor, AGROZET, MT 8 132.2, MT 8-050, MT 8-065
 • malotraktor, AGROSTROJ, MT 8-150.2
 • malotraktor, TOMO VINKOVIČ, TV 824-S, TV 420
 • traktor, VEB, GT 124 (RS 09)
 • moped, ZVL, 210 (BABETTA)
 • príves nákladný za traktor – valníkový, STS, NP-25
 • príves nákladný za traktor – sklápací, STS, ANS 151
 • príves nákladný za traktor – valníkový, BSS, PAV-1V
 • príves nákladný špeciálny za traktor – na prepravu vozidiel, STS, NPV30
 • príves nákladný špeciálny za traktor – reťazový nakladač, JRD, MV 7-035
 • príves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, STS, MV 3-042
 • príves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, STS, MV 3-022
 • príves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, STS, SP 3-133
 • príves nákladný za traktor – sklápací, TOMO VINKOVIČ, PPK 1,5
 • náves nákladný za traktor – sklápací, TOMO VINKOVIČ, PPK 1500
 • príves nákladný za traktor – sklápací, AGROSTROJ, NSN-10-2
 • náves nákladný špeciálny za traktor – fekálny, ZŤS, MV 5-028
 • náves nákladný špeciálny za traktor – fekálny, SM, RM4-015
 • náves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, AGROSTROJ, NTVS 2,5
 • príves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, STS, MV1-052
 • náves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, STS, MV3-042
 • náves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, STS, MV3-030
 • náves nákladný špeciálny za traktor – na zberanie sena, STS, MV3-025
 • príves špeciálny, BSS, MV 9-012 (MARINGOTKA)
 • príves špeciálny, VEB, HB 41.81 (MARINGOTKA)
 • fréza na krajnice, SSAZ, SK-85
 • náves nákladný za traktor – rozmetadlo, AGROSTROJ, RUR 5
 • náves nákladný za traktor – rozmetadlo, AGROZET, RUR-10
 • nákladné vozidlo - valníkové, MULTICAR, M22-1/P, M2501/09, M 22-1/D
 • nosič náriadia, ZŤS, MT8-046
 • stroj na vodorovné značenie ciest, SSAZ, HZS-1
 • prípojný kompresor, ŠKODA, PKD 6
 • vysokozdvižný vozík, ZŤS, ND 9-031
 • vysokozdvižný vozík, ZŤS, SV 100-33

Upozornenie: K týmto typom vozidiel, keďže boli schválené na prevádzku v cestnej premávke, nie je možné prideliť zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C pre vozidlo používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce podľa § 127 ods. 12 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V mnohých prípadoch sa stáva, že niektoré ojazdené vozidlá boli do Slovenskej republiky dovezené jednotlivo, ale po dovoze neprebehol proces schválenia alebo uznania schválenia jednotlivo dovezeného vozidla prostredníctvo schvaľovacieho orgánu, ktorý by vozidlu vystavil príslušné doklady (technické osvedčenie vozidla alebo osvedčenie o evidencii).

V prípade, že prevádzkovateľ vozidla disponuje zahraničnými registračnými dokladmi vozidla (technický preukaz/osvedčenie o evidencii/technické osvedčenie vozidla), je potrebné na základe tohto registračného dokladu na okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií požiadať o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla (podrobnosti upravuje § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

V prípade, že prevádzkovateľ vozidla nedisponuje registračnými dokladmi vozidla, je potrebné, aby prebehol proces jednotlivého schválenia na okresnom úrade, odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií (napríklad schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Tu môžete nájsť podrobný postup tohto schvaľovacieho procesu pre prípojné vozidlá za traktor kategórie R (.pdf, 548 kB).