Skočiť na obsah

Návrh na jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

K jednotlivým druhom jednotlivého schválenia jednotlivo vyrobeného vozidla vyhláška č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel ustanovuje, čo konkrétny návrh musí obsahovať, a to:

  • v § 13 ods. 1 a 2 pre vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla,
  • v § 13 ods. 3 pre jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla (bude možné až od 1. 9. 2020).

K návrhom na jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla je potrebné priložiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Návrh o

Suma

Id služby eKolok

vnútroštátne jednotlivé schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla

100 eur pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN

6499

200 eur pre ostatné kategórie

6500

jednotlivé schválenie EÚ jednotlivo vyrobeného vozidla

200 eur pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN

6501

400 eur pre ostatné kategórie

6502

 

Spôsob úhrady správneho poplatku v prípade písomne podaného návrhu je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.