Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy a výstavby SR hľadá prevádzkovateľov technických služieb na ďalších 10 rokov

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, štátny dopravný úrad vyhlásili štyri výberové konania na vykonávanie činností technických služieb. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca mája.

Výberové konania sa týkajú vykonávania činnosti:

  1. technickej služby technickej kontroly,
  2. technickej služby emisnej kontroly,
  3. technickej služby kontroly originality,
  4. technickej služby montáže plynových zariadení.

Technická služba technickej kontroly, technická služba emisnej kontroly, technická služba kontroly originality a technická služba montáže plynových zariadení sú osoby poverené Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako nezávislé organizácie zabezpečujúce činnosti súvisiace s vykonávaním technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení podľa zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Technické služby zabezpečujú školenia technikov, prevádzkujú informačné systémy, overujú pracoviská, zabezpečujú výrobu tlačív, spracovávajú návrhy metodík, podieľajú sa na vývoji nových metód kontrol vozidiel a vykonávajú odborný dozor nad vykonávaním technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a montáže plynových zariadení.

Najlepšej predloženej ponuke Ministerstvo dopravy a výstavby SR udelí nové poverenia na vykonávanie činnosti technickej služby na 10 rokov so začiatkom od 20. mája 2023.

Súčasné technické služby vykonávajú svoju činnosť na základe poverenia z roku 2004, pričom tieto poverenia sú platné do 20. mája 2023. Som veľmi rád, že ministerstvo pripravilo transparentné výberové konania. Vyberieme v nich nezávislé organizácie, ktoré budú tieto činnosti robiť ďalších 10 rokov. Nad transparentnosťou výberu bude dohliadať výberová komisia, v ktorej nebudú chýbať ani organizácie pôsobiace v oblasti výskumu prevádzky vozidiel, či nominant Národnej rady Slovenskej republiky.“ uviedol Andrej Doležal minister dopravy a výstavby.

Oznámenia o vyhlásení výberového konania sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva. Prístup k oznámeniam: