Skočiť na obsah

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO: 35 919 001
Tel.: 02/583 11 111
E-mail: otazka@ndsas.sk
Web: www.ndsas.sk
Slovenská republika v zastúpení MD SR je jediným akcionárom spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou.
 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.     

Mgr. Peter Helexa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
IČO: 35 914 939
Tel.: 18 188
E-mail: info@slovakrail.sk
Web: www.slovakrail.sk
Slovenská republika v zastúpení MD SR je jediným akcionárom spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou.
 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 

Ing. Jaroslav Daniška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sídlo: Tomášikova 28B, 821 01  Bratislava
IČO: 35 914 921
Tel.: 02/2029 7776
E-mail: infoservis@zscargo.sk
Web: www.zscargo.sk
Slovenská republika v zastúpení MD SR je jediným akcionárom spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou.
 

Slovenská pošta, a.s.  

Mgr. Vladislav Kupka, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
Tel.: 048/4378 777
E-mail: zakaznickyservis@slposta.sk
Web: www.posta.sk
Slovenská republika v zastúpení MD SR je jediným akcionárom spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou.
 

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Ing. Dušan Novota, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sídlo: Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava II
IČO: 35 884 916
Tel.: 02/3303 3353
E-mail: info@bts.aero
Web: www.bts.aero
Slovenská republika v zastúpení MD SR je jediným akcionárom spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou.
 

Verejné prístavy, a.s.

Mgr. Matej Danóci, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Sídlo: Prístavná 10, 821 09 Bratislava
IČO: 36 856 541
Tel.: 02/2062 0522
E-mail: vpas@vpas.sk
Web: www.portslovakia.com
Slovenská republika v zastúpení MD SR je jediným akcionárom spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou.
 

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

Ing. Patrik Františka, predseda predstavenstva
Sídlo: Na letisko 100, 058 98 Poprad
IČO: 35 912 651
Tel.: 052/7730 036; 052/7730 016
E-mail: airport@airport-poprad.sk
Web: www.airport-poprad.sk
Slovenská republika v zastúpení MD SR je akcionárom spoločnosti s 97,74 % majetkovou účasťou.
 

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.

Ing. Ivan Hečko, predseda predstavenstva
Sídlo: Letisko, 013 41 Dolný Hričov
IČO: 36 426 032
041/5068 100
E-mail: admin@airport.sk
Web: www.letisko.sk
Slovenská republika v zastúpení MD SR je akcionárom spoločnosti s 34,01 % majetkovou účasťou.
 

Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

Thomas Dworschak , B.Sc. , predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ
Sídlo: Letisko Košice, 041 75 Košice
IČO: 36 579 343
Tel.: 055/683 2202
E-mail: dispecing@airportkosice.sk
Web: www.airportkosice.sk
Slovenská republika v zastúpení MD SR je akcionárom spoločnosti s 34 % majetkovou účasťou.
 

METRO Bratislava a.s.

Ing. Zuzana Kolman Šebestová, predsedníčka predstavenstva
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
IČO: 35 732 881
Tel.: 02/6720 1111
Slovenská republika v zastúpení MD SR je akcionárom spoločnosti s 34% majetkovou účasťou.
 

Letisko Piešťany, a.s.

Ing. Ján Marušinec, predseda predstavenstva
Sídlo: Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany
IČO: 36 266 906
Tel.: 033/772 2629
Slovenská republika v zastúpení MD SR je akcionárom spoločnosti s 20,65 % majetkovou účasťou.
 

365.bank, a. s.

Ing. Andrej Zaťko, predseda predstavenstva
Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
IČO: 31 340 890
Tel.: 02/5960 1122
Slovenská republika v zastúpení MD SR je akcionárom spoločnosti s 0,03 % majetkovou účasťou.
 

Letisko Sliač, a.s. „v likvidácii“

Sídlo: Letisko Sliač, 962 31 Sliač
IČO: 36 633 283
Tel.: 045/544 2590
E-mail: sekretariat@airportsliac.sk
Web: www.airportsliac.sk
 

Vzory zmlúv o výkone funkcie členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou štátu a pravidiel odmeňovania

  Vzor pravidiel odmeňovania akciových spoločností (pdf) 129.76 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (pdf) 101.92 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Letisko Sliač (pdf) 1.6 Mb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Národná diaľničná spoločnosť (pdf) 115.81 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Slovenská pošta (pdf) 98.53 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Verejné prístavy (pdf) 111.97 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady Železničná spoločnosť Slovensko (pdf) 87.44 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (pdf) 100.14 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Letisko Sliač (pdf) 1.61 Mb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Národná diaľničná spoločnosť (pdf) 101.12 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Slovenská pošta (pdf) 99.9 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Verejné prístavy (pdf) 106.47 kb
  Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Železničná spoločnosť Slovensko (pdf) 102.83 kb