Skočiť na obsah

Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja cestnej dopravy

V súčasnosti nie sú dostupné žiadne schémy minimálnej pomoci pre podniky v segmente cestnej dopravy.

INFOLINKA:

Cestná doprava
(02) 594 94 365 - ocd{@}mindop.sk
pracovné dni: 08:00 – 15:00 hod

ZOZNAM ŽIADOSTÍ

Najčastejšie dôvody ohľadom neposkytnutia finančných prostriedkov

Najčastejšie dôvody ohľadom neposkytnutia finančných prostriedkov pre žiadateľov pri Schéme minimálnej a štátnej pomoci na podporu niektorých subjektov podnikajúcich v oblasti cestnej dopravy v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 boli nasledovné:

  • evidencia nedoplatku na poistnom voči sociálnej poisťovni,
  • evidencia pohľadávky po splatnosti voči zdravotnej poisťovni,
  • prekročenie max. limitu pomoci podľa výzvy,
  • podaná žiadosť nebola verifikovaná platným elektronickým podpisom žiadateľa,
  • žiadateľ nebol vlastníkom alebo držiteľom BUS vozidla podľa OEV v zmysle podmienok stanovených vo výzve,
  • podanie žiadosti mimo termín,
  • žiadosť podala osoba, ktorá nemala oprávnenie.