Ing. Stanislav Fialík

Email: stanislav.fialik@mindop.sk

Telefón: +421 2 594 94 419

Útvar splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

 Mgr. Renáta Vadkertiová:

Tel.: +421 2 594 94 419; E-mail: renata.vadkertiova@mindop.sk