Skočiť na obsah

Štatistiky

Názov ukazovateľa Odvetvie Oblasť
Infraštruktúra cestnej dopravy Doprava Cestná doprava a infraštruktúra Infraštruktúra cestnej dopravy Infraštruktúra cestnej dopravy - XML a CSV tabuľky [zip, 7,00 KB] Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. a II. triedy v SR [jpg, 1 090,11 KB] Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. a II. triedy v SR - výhľad [jpg, 1 441,49 KB]
Dopravné prostriedky Doprava Cestná doprava a infraštruktúra Dopravné prostriedky Dopravné prostriedky - XML a CSV tabuľky [zip, 7,00 KB]
Cestná verejná osobná doprava Doprava Cestná doprava a infraštruktúra Cestná verejná osobná doprava Cestná verejná osobná doprava  - XML a CSV tabuľky [zip, 8,00 KB]
Cestná nákladná doprava Doprava Cestná doprava a infraštruktúra Cestná nákladná doprava Cestná nákladná doprava - XML a CSV tabuľky [zip, 7,00 KB]
Nehody v cestnej doprave Doprava Cestná doprava a infraštruktúra Nehody v cestnej doprave Nehody v cestnej doprave - XML a CSV tabuľky [zip, 29,00 KB]
Infraštruktúra železničnej dopravy Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Infraštruktúra železničnej dopravy Infraštruktúra železničnej dopravy  - XML a CSV tabuľky [zip, 5,00 KB] Železničné trate v SR [jpg, 1 441,49 KB] Železničné koridory Slovenskej republiky [jpg, 1 558,71 KB]
Dopravné prostriedky Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Dopravné prostriedky Dopravné prostriedky - XML a CSV tabuľky [zip, 5,00 KB]
Železničná verejná osobná doprava Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Železničná verejná osobná doprava Železničná verejná osobná doprava - XML a CSV tabuľky [zip, 7,00 KB]
Železničná nákladná doprava Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Železničná nákladná doprava Železničná nákladná doprava - XML tabuľka [zip, 5,00 KB]
Nehody v železničnej doprave Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Nehody v železničnej doprave Nehody v železničnej doprave - XML a CSV tabuľky [zip, 2,00 KB]
Železničná verejná osobná doprava Doprava Verejná osobná doprava Železničná verejná osobná doprava Železničná verejná osobná doprava - XML a CSV tabuľky [zip, 7,00 KB]
Cestná verejná osobná doprava Doprava Verejná osobná doprava Cestná verejná osobná doprava Cestná verejná osobná doprava - XML a CSV tabuľky [zip, 7,00 KB]
Letecká verejná osobná doprava Doprava Verejná osobná doprava Letecká verejná osobná doprava Letecká  verejná osobná doprava - XML a CSV tabuľky [zip, 5,00 KB]
Mestská hromadná doprava Doprava Verejná osobná doprava Mestská hromadná doprava Mestská hromadná doprava - XML a CSV tabuľky [zip, 4,00 KB]
Dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy Doprava Verejná osobná doprava Dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy Dopravné prostriedky mestskej hromadnej dopravy - XML a CSV tabuľky [zip, 4,00 KB]
Splavné vodné toky Doprava Vodná doprava a infraštruktúra Splavné vodné toky Splavné vodné toky - XML a CSV tabuľky [zip, 3,00 KB] Vnútrozemské vodné toky v SR [jpg, 602,22 KB]
Dopravné prostriedky Doprava Vodná doprava a infraštruktúra Dopravné prostriedky - XML a CSV tabuľky [zip, 5,00 KB] Dopravné prostriedky vodnej dopravy
Vnútrozemská vodná nákladná preprava Doprava Vodná doprava a infraštruktúra Vnútrozemská vodná nákladná preprava Vnútrozemská vodná nákladná preprava  - XML a CSV tabuľky [zip, 6,00 KB]
Nehody vo vnútrozemskej vodnej doprave Doprava Vodná doprava a infraštruktúra Nehody vo vnútrozemskej vodnej doprave Nehody vo vnútrozemskej vodnej doprave - XML a CSV tabuľky [zip, 5,00 KB]
Infraštruktúra kombinovanej dopravy Doprava Intermodálna doprava Infraštruktúra kombinovanej dopravy Infraštruktúra kombinovanej dopravy - XML a CSV tabuľky [zip, 3,00 KB]

Odber štatistických notifikácií