Skočiť na obsah

Štatistiky

Názov ukazovateľa Odvetvie Oblasť
Preprava tovaru v intermodálnej doprave Doprava Intermodálna doprava Preprava tovaru v intermodálnej doprave Preprava tovaru v intermodálnej doprave - XML a CSV tabuľky [zip, 3,00 KB]
Výkony prekladísk Doprava Intermodálna doprava Výkony prekladísk Výkony prekladísk - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Preprava osôb podľa druhu dopravy Doprava Prierezové štatistiky Preprava osôb podľa druhu dopravy Preprava osôb podľa druhu dopravy - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Prepravné výkony pri preprave osôb podľa druhu dopravy Doprava Prierezové štatistiky Prepravné výkony pri preprave osôb podľa druhu dopravy Prepravné výkony pri preprave osôb podľa druhu dopravy - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Priemerná prepravná vzdialenosť podľa druhu dopravy Doprava Prierezové štatistiky Priemerná prepravná vzdialenosť podľa druhu dopravy Priemerná prepravná vzdialenosť podľa druhu dopravy  - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Hybnosť obyvateľov SR Doprava Prierezové štatistiky Hybnosť obyvateľov SR Hybnosť obyvateľov SR - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Preprava tovaru podľa druhu dopráv v nákladnej doprave Doprava Prierezové štatistiky Preprava tovaru podľa druhu dopráv v nákladnej doprave Preprava tovaru podľa druhu dopráv v nákladnej doprave - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Prepravný výkon podľa druhu dopráv v nákladnej doprave Doprava Prierezové štatistiky Prepravný výkon podľa druhu dopráv v nákladnej doprave Prepravný výkon podľa druhu dopráv v nákladnej doprave - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Príjmy z výnosov spotrebných daní Doprava Súhrnné ekonomické ukazovatele dopravy Príjmy z výnosov spotrebných daní Príjmy z výnosov spotrebných daní - XML a CSV tabuľky [zip, 4,00 KB]
Investičné výdavky do dopravnej infraštruktúry Doprava Súhrnné ekonomické ukazovatele dopravy Investičné výdavky do dopravnej infraštruktúry Investičné výdavky do dopravnej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Dotácie do pravidelnej verejnej prepravy osôb Doprava Súhrnné ekonomické ukazovatele dopravy Dotácie do pravidelnej verejnej prepravy osôb Dotácie do pravidelnej verejnej prepravy osôb - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Základné ukazovatele právnických a fyzických osôb v odvetví dopravy Doprava Súhrnné ekonomické ukazovatele dopravy Základné ukazovatele právnických a fyzických osôb v odvetví dopravy Základné ukazovatele právnických a fyzických osôb v odvetví dopravy - XML a CSV tabuľky [zip, 6,00 KB]
Celkové emisie z dopravy Doprava Doprava a životné prostredie Celkové emisie z dopravy Celkové emisie z dopravy - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Emisie oxidu uhoľnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy Doprava Doprava a životné prostredie Emisie oxidu uhoľnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy Emisie oxidu uhoľnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Emisie oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy Doprava Doprava a životné prostredie Emisie oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy Emisie oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Emisie NOx za jednotlivé druhy dopravy Doprava Doprava a životné prostredie Emisie NOx  za jednotlivé druhy dopravy Emisie NOx  za jednotlivé druhy dopravy - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Emisie prchavých organických látok (VOC) za jednotlivé druhy dopravy Doprava Doprava a životné prostredie Emisie prchavých organických látok (VOC) za jednotlivé druhy dopravy Emisie prchavých organických látok (VOC) za jednotlivé druhy dopravy - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Emisie oxidu siričitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy Doprava Doprava a životné prostredie Emisie oxidu siričitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy Emisie oxidu siričitého (SO2) za jednotlivé druhy dopravy - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Emisie pevných častíc (TPM) za jednotlivé druhy dopravy Doprava Doprava a životné prostredie Emisie pevných častíc (TPM) za jednotlivé druhy dopravy Emisie pevných častíc (TPM) za jednotlivé druhy dopravy - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Prevádzková dĺžka železničných tratí Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Prevádzková dĺžka železničných tratí Prevádzková dĺžka železničných tratí - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]

Odber štatistických notifikácií