Skočiť na obsah

Štatistiky

Názov ukazovateľa Odvetvie Oblasť
Dĺžka diaľnic spolu Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Dĺžka diaľnic spolu Dĺžka diaľnic spolu - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Investície do železničnej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Investície do železničnej infraštruktúry Investície do železničnej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Výdavky na údržbu železničnej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výdavky na údržbu železničnej infraštruktúry Výdavky na údržbu železničnej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Investície do cestnej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Investície do cestnej infraštruktúry Investície do cestnej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Výdavky na údržbu cestnej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výdavky na údržbu cestnej infraštruktúry Výdavky na údržbu cestnej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Investície do vodnej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Investície do vodnej infraštruktúry Investície do vodnej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Výdavky na údržbu vodnej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výdavky na údržbu vodnej infraštruktúry Výdavky na údržbu vodnej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Investície do leteckej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Investície do leteckej infraštruktúry Investície do leteckej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Výdavky na údržbu leteckej infraštruktúry Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výdavky na údržbu leteckej infraštruktúry Výdavky na údržbu leteckej infraštruktúry - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Výkony v železničnej nákladnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výkony v železničnej nákladnej doprave Výkony v železničnej nákladnej doprave - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Preprava tovaru v železničnej nákladnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Preprava tovaru v železničnej nákladnej doprave Preprava tovaru v železničnej nákladnej doprave - XML a CSV tabuľky [zip, 9,00 KB]
Výkony v železničnej osobnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výkony v železničnej osobnej doprave Výkony v železničnej osobnej doprave - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Prepravené osoby v železničnej osobnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Prepravené osoby v železničnej osobnej doprave Prepravené osoby v železničnej osobnej doprave - XML a CSV tabuľky [zip, 9,00 KB]
Výkony v cestnej nákladnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výkony v cestnej nákladnej doprave Výkony v cestnej nákladnej doprave - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Preprava tovaru v cestnej nákladnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Preprava tovaru v cestnej nákladnej doprave Preprava tovaru v cestnej nákladnej doprave - XML a CSV tabuľky [zip, 10,00 KB]
Výkony v cestnej osobnej doprave (autobusová doprava) Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Výkony v cestnej osobnej doprave (autobusová doprava) Výkony v cestnej osobnej doprave (autobusová doprava) - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Prepravené osoby za vybrané letiská Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Prepravené osoby za vybrané letiská Prepravené osoby za vybrané letiská - XML a CSV tabuľky [zip, 8,00 KB]
Prepravený tovar za vybrané letiská Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Prepravený tovar za vybrané letiská Prepravený tovar za vybrané letiská - XML a CSV tabuľky [zip, 6,00 KB]
Počet nehôd v železničnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Počet nehôd v železničnej doprave Počet nehôd v železničnej doprave  - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Počet usmrtených osôb v železničnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Počet usmrtených osôb v železničnej doprave Počet usmrtených osôb v železničnej doprave  - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]

Odber štatistických notifikácií