Skočiť na obsah

Štatistiky

Názov ukazovateľa Odvetvie Oblasť
Počet usmrtených osôb v cestnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Počet usmrtených osôb v cestnej doprave Počet usmrtených osôb v cestnej doprave  - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Počet zranených osôb v cestnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Počet zranených osôb v cestnej doprave Počet zranených osôb v cestnej doprave  - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Počet nehôd so zranením v cestnej doprave Doprava Porovnanie s vybranými európskymi krajinami Počet nehôd so zranením v cestnej doprave Počet nehôd so zranením v cestnej doprave  - XML tabuľka [zip, 5,00 KB]
Infraštruktúra leteckej dopravy Doprava Letecká doprava a infraštruktúra Infraštruktúra leteckej dopravy Infraštruktúra leteckej dopravy - XML a CSV tabuľky [zip, 3,00 KB] Letiská v SR [jpg, 645,22 KB]
Dopravné prostriedky Doprava Letecká doprava a infraštruktúra Dopravné prostriedky Dopravné prostriedky - XML a CSV tabuľky [zip, 3,00 KB]
Letecká nákladná doprava Doprava Letecká doprava a infraštruktúra Letecká nákladná doprava Letecká nákladná doprava - XML tabuľka [zip, 4,00 KB]
Letecká osobná doprava Doprava Letecká doprava a infraštruktúra Letecká osobná doprava Letecká osobná doprava - XML a CSV tabuľky [zip, 5,00 KB]
Výkony letísk Doprava Letecká doprava a infraštruktúra Výkony letísk Výkony letísk - XML tabuľka [zip, 12,69 KB]
Nehody a incidenty v leteckej doprave Doprava Letecká doprava a infraštruktúra Nehody a incidenty v leteckej doprave Nehody a incidenty v leteckej doprave - XML tabuľka [zip, 3,00 KB]
Sčítanie v železničnej doprave 2005 Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Sčítanie v železničnej doprave 2005 [pdf, 2 400,00 KB]
Sčítanie v železničnej doprave 2010 Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Sčítanie v železničnej doprave 2010 [pdf, 1 290,00 KB]
Sčítanie v železničnej doprave 2015 Doprava Železničná doprava a infraštruktúra Sčítanie v železničnej doprave 2015 [pdf, 2 290,00 KB]
Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2015 Doprava Cestná doprava a infraštruktúra Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2015 [csv, 51,39 KB]
Dopravná infraštruktúra podľa regiónov Doprava Regionálna štatistika Dopravná infraštruktúra podľa regiónov Dopravná infraštruktúra podľa regiónov [zip, 0,00 KB]
Dopravné prevádzkové ukazovatele podľa regiónov Doprava Regionálna štatistika Dopravné prevádzkové ukazovatele podľa regiónov Dopravné prevádzkové ukazovatele podľa regiónov [zip, 0,00 KB]
Dopravné nehody spolu a ich následky Doprava Regionálna štatistika Dopravné nehody spolu a ich následky Dopravné nehody spolu a ich následky [zip, 0,00 KB]
Dopravné nehody podľa druhu komunikácie a následku Doprava Regionálna štatistika Dopravné nehody podľa druhu komunikácie a následku Dopravné nehody podľa druhu komunikácie a následku [zip, 0,00 KB]
Dopravné nehody v obci Doprava Regionálna štatistika Dopravné nehody v obci Dopravné nehody v obci [zip, 0,00 KB]
Dopravné nehody podľa druhu nehody a následku Doprava Regionálna štatistika Dopravné nehody podľa druhu nehody a následku Dopravné nehody podľa druhu nehody a následku [zip, 0,00 KB]
Dopravné nehody podľa zavinenia a následkov Doprava Regionálna štatistika Dopravné nehody podľa zavinenia a následkov Dopravné nehody podľa zavinenia a následkov [zip, 0,00 KB]

Odber štatistických notifikácií