Skočiť na obsah

Výnos č. 05358/2014/C421-SCLVD/67299-M MDVRR SR zo 4. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o získaní odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky