Skočiť na obsah

Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí

Spoločná konferencia, organizovaná Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Ministerstvom životného prostredia SR, Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves

16. október 2019 rokovacia sála Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava, Sabinovská 16

Zdravé a správne fungujúce ekosystémy sú podmienené zachovaním biodiverzity. Nielen prírodné prvky, ale aj človekom budovaná zelená infraštruktúra je zásadným predpokladom pre naše prežitie – poskytuje množstvo funkcií a má zásadný vplyv na ľudské zdravie.

Konferencia mala ambíciu povzbudiť mestské samosprávy a ďalších aktérov, aby sa o otázky zelenej infraštruktúry a ochrany biodiverzity zaujímali a aktívne k ich rozvoju prispievali.

Konkrétne príklady zo Slovenska a zahraničia účastníkom ukazujú, ako zelenú infraštruktúru a ochranu biodiverzity zaradiť do činností samospráv, dávajú odpovede na mnohé otázky v súvislosti s aplikáciou vhodných prístupov na základe najnovšieho poznania a poskytujú všeobecne uplatniteľné návody.

Veľký záujem o problematiku zo strany samospráv svedčí o tom, že slovenským mestám nie sú tieto otázky ľahostajné a usilujú sa k nim pristupovať komplexne. Iba spoločný a synergický prístup k zelenej infraštruktúre a biodiverzite v mestách a ich okolí, uplatňovaný už dnes, môže generovať riešenia, ktorých dosah ocenia ďalšie generácie.

Konferencia je zároveň dôkazom, že na zelenej infraštruktúre a ochrane biodiverzity záleží tak ústredným orgánom štátnej správy, ako aj regionálnej a miestnej samospráve a mnohým ďalším aktérom a táto téma je vysoko aktuálna.

  

PROGRAM KONFERENCIE (.pdf, 435kB)

ANOTÁCIE (.pdf, 403kB)

 

PREZENTÁCIE: