Zelená infraštruktúra a biodiverzita v mestách a okolí

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a Bratislavským samosprávnym krajom Vás pozývajú na spoločnú konferenciu ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA A BIODIVERZITA V MESTÁCH A OKOLÍ. Konferencia sa uskutoční 16. októbra 2019 v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja.

Pre mestá sú životne dôležité zdravé a správne fungujúce ekosystémy a biodiverzita, ktorá je zabezpečená prostredníctvom zelenej infraštruktúry. Zelená infraštruktúra poskytuje množstvo funkcií, od úpravy mikroklímy, zabezpečenia kvality ovzdušia, čistenia vody a pôdy až po predchádzanie záplavám. Prírodné prvky sú kľúčovým aspektom našich potravinových systémov, majú zásadný vplyv na ľudské zdravie a je nevyhnutné ich chrániť. Cieľom spoločnej konferencie je poskytnúť samosprávam praktické informácie, potrebné k efektívnej ochrane prírody a biodiverzity nielen na svojom území, ale aj v širšom kontexte a k budovaniu zelenej a modrej infraštruktúry.

Účasť na podujatí je bezplatná, podmienkou je registrácia. Registrovať sa môžete na uvedenom odkaze do 15. septembra https://forms.gle/EMcb9NBnmbr8yHfR9.

====== PROGRAM KONFERENCIE ======