Skočiť na obsah

Vozidlá PRAGA V3S

Vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udeliť jednotlivému vozidlu určenému výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia. Ide o tieto vozidlá:

  1. kolesové traktory,
  2. pásové traktory,
  3. prípojné vozidlá určené za traktory podľa písmen a) a b),
  4. ťahané vymeniteľné zariadenia určené za traktory podľa písmen a) a b),
  5. poľnohospodárske pracovné stroje samohybné,
  6. lesné pracovné stroje samohybné.

Vozidlá PRAGA V3S sú nákladné vozidlá kategórie N, pre ktoré nie je možné udeliť vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Taktiež tieto vozidlá boli vyrobené s vyššou konštrukčnou rýchlosťou ako 25 km/h (jednotlivé vozidlá s obmedzenou prevádzkou majú rýchlosť maximálne 25 km/h).

Tieto vozidlá PRAGA V3S boli prevažne odkúpené od Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pričom je možnosť prihlásenia týchto špeciálnych vozidiel do (riadnej) evidencie vozidiel.