Zoznam datasetov z rezortu MDV SR

Zoznam datasetov a plán publikovania pre rok 2019 je na stiahnutie dostupný  vo formátoch: XML alebo CSV.
Zoznam datasetov a plán publikovania pre rok 2018 je na stiahnutie dostupný  vo formátoch: XLS alebo  CSV.

Datasety SSC na portáli otvorených dát data.gov.sk
Datasety ŽSR na portáli otvorených dát data.gov.sk
Datasety ŽS Cargo na portáli otvorených dát data.gov.sk