Skočiť na obsah

Linky k zmluvám rezortných organizácií podľa UV č. 603/2010

Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) http://www.airportbratislava.sk/b2b/tendre-a-ponuky/
Letisko Piešťany http://www.airport-piestany.sk/faktury/zmluvy2011.pdf
Letisko Poprad-Tatry, a.s. http://www.airport-poprad.sk/o-letisku.php?lang=&data=obstaravanie
Letisko Sliač, a.s. http://www.airportsliac.sk/verejne-obstaravanie
Letisková spoločnosť Žilina, a.s. http://www.airport.sk/zmluvy_platne_a_ucinne_k_9_julu_2010
METRO Bratislava,a.s. http://www.metroba.sk/?IDe=98128
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. http://www.ndsas.sk/zmluvy-ucinne-v-obdobi-do-31-decembra-2010/44041s
Slovenská pošta, a.s. http://www.posta.sk/verejne-obstaravanie/platne-zmluvy
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) http://www.tooz.sk/index.php?page=akt&id=zmluvy
Verejné prístavy, a.s. http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=42814
Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.  http://www.zscargo.sk/sk/pre-verejnost/obstaravanie-predaj-prenajom/obstaravanie/prehlad-uzatvorenych-zmluv/zmluvy-pdf/
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. http://www.zssk.sk/zmluvy-ucinne-k-9-julu-2010?no_cache=1

 

Príspevkové organizácie
Slovenská agentúra pre cestovný ruch http://www.sacr.sk/sacr/faktury-objednavky-zmluvy-a-zakazky-s-nh/zmluvy/
URBION http://www.urbion.sk/o-nas/dokumenty-a-materialy/zverejnovanie-zmluv/

 

Rozpočtové organizácie
Letecký úrad http://www.caa.sk/xml/neplatne.htm
Poštový regulačný úrad http://www.posturad.sk/article.php?id=276
Slovenská správa ciest http://www.ssc.sk/sk/Zverejnovanie-zmluv-objednavok-a-faktur/Zmluvy/Zmluvy-od-roku-2000.ssc
Slovenská stavebná inšpekcia http://www.ssiri.sk/www-ssi-sk/1-O-NAS/8-Zmluvy
Štátna plavebná správa http://www.sps.sk/jweb/index.php?option=com_wrapper&Itemid=202
Štátny fond rozvoja bývania http://www.zmluvy.gov.sk/index.php?ID=1974
Telekomunikačný úrad http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=3292
Úrad pre regulácia železničnej dopravy http://www.urzd.sk/verejne_obstaravanie-platne.htm
Úrad verejného zdravotníctva http://www.uvzmd.sk/verejne-obstaravanie.html

 

Štátne podnikateľské organizácie
Letové prevádzkové služby,š.p. http://www.lps.sk/lps_zmluvy/default.htm
Železnice slovenskej republiky http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/legislativa/zmluvy-zsr/uplne-znenie-zmluv.html?page_id=1767