Skočiť na obsah

Nariadenie vlády SR č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu