Skočiť na obsah

Vyhláška č. 54/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla