Skočiť na obsah

Výnos MDPT SR č. 1547/M-2004 z 19. júla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vystrojení a označení zamestnancov ŠPS