Skočiť na obsah

Výnos MDPT SR č. 4052/2010/SCLVD/z.04853-M, ktorým sa ustanovujú podrtobnosti o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel, ktoré podliehajú registrácii a súčasne nepodliehajú povinnej klasifikácii