Skočiť na obsah

Výberové kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania v roku 2020