Skočiť na obsah

AKTUALITY MINISTERSTVA


Generálnym riaditeľom Štátneho fondu rozvoja bývania sa stal Tomáš Lamprecht. Výberové konanie sa konalo na pôde Ministerstva dopravy a výstavby SR 25. novembra 2021. Do výberového...

Čítať viac

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., a  Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., vyhlasujú výberové konanie

Čítať viac

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v rámci schém pomoci v cestovnom ruchu a gastre vyplatilo dodnes už viac ako 120 miliónov eur približne 14-tisíc podnikateľom. Pomoc vo forme priamych grantov naďalej pokračuje, rezort momentálne analyzuje spôsoby, ako pomôcť podnikateľom aj v jesenných mesiacoch.

Čítať viac

Partnerské projekty