Skočiť na obsah

Predbežné informácie

Informácie o pripravovaných vládnych návrhoch zákonov, návrhoch nariadení vlády SR, vyhlášok a opatrení zverejňujú orgány štátnej správy vo forme „predbežnej informácie“.

Predbežná informácia o pripravovanom návrhu zákona sa nevypracúva, ak bol pred prípravou návrhu nového zákona vypracovaný a vládou schválený legislatívny zámer.