Skočiť na obsah

Informačný systém verejnej správy Slov-Lex ponúka vyhľadávanie jednotlivých legislatívnych procesov a v rámci pripomienkového konania umožňuje uplatnenie pripomienok verejnosťou. Postup pri vytváraní pripomienok je uverejnený v používateľskej príručke na portáli Slov-Lex.

Vyhľadanie a zobrazenie leg. procesov

Najnovšie procesy v pripomienkovom konaní