Skočiť na obsah

Vyhľadávanie právnych predpisov

Od 1. 1. 2016 sú nové právne predpisy a ich konsolidované znenia zverejňované v právne záväznej podobe (elektronická podoba Zbierky zákonov Slovenskej republiky) v informačnom systéme verejnej správy na portáli Slov-Lex.
Vyhľadávať jednotlivé právne predpisy je možné viacerými spôsobmi. Postup pri vyhľadávaní je uverejnený v používateľskej príručke:

Opatrenia sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky> vyhlasujú oznámením o ich vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje, že sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky> vyhlási úplné znenie opatrenia.

Opatrenia, ktoré sú vyhlásené oznámením o ich vydaní, sú v Slov-Lexe uverejnené v Registri opatrení.

Úplné znenie opatrenia zverejnené v Registri opatrení (a konsolidované znenie opatrenia – v prípade, že ide o novelizáciu opatrenia, príp. novelizáciu výnosu) má výlučne informatívny charakter (§ 18 ods. 5 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov).