Skočiť na obsah

Vzory pre obdobie APRÍL 2024 – JÚN 2024

termín predkladania návrhov zmlúv:             do 31. 06 2024

spôsob predkladania:                                       elektronicky

termín predkladania žiadostí:                           od 01. 07. 2024 do 31. 08. 2024

spôsob predkladania:                                       Predkladá sa jedna žiadosť pre celé oprávnené obdobie