Skočiť na obsah

zmeny a doplnky k ADN 2013 v AJ - Na preklad zmien a doplnkov predpisov priložených k ADN 2013 boli poskytnuté finančné prostriedky z Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií.