Skočiť na obsah

Dotácie na prenesený výkon štátnej správy

Ministerstvo dopravy SR od 1. januára 2023 poskytuje dotácie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy:

  • na úseku bývania,
  • na činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (na úseku cestnej dopravy).

Kompetencie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku prechádzajú na novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.