TECHNICKÉ PREDPISY

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre.

Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické podmienky (v minulosti technické predpisy a smernice), ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry.

MP 38/2016 pre tvorbu, schvaľovanie a zverejňovanie technických predpisov v rezorte Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, MDVRR SR (účinnosť od 1. 7. 2016)

Informácia o ich schválení sa uverejňuje vo Vestníku MDV SR.

 

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc

 

MDV SR vydalo odporúčanie Technických podmienok výrobcu (TPV) na používanie týchto zvodidiel:

TPV 01/2018/SK ŽPSV Betónové zvodidlá ŽPSV, ŽPSV, a. s., Uherský Ostroh, Česká republika, www.zpsv.cz

TPV 01/2018 HAKOM Oceľové zvodidlá STALPRODUKT pre mosty, HAKOM, s.r.o., Martin, www.hakom.sk

TPV 1/2017/SK SAFETY ROAD Oceľové zvodidlo ZMSNH4/H2, SAFETY ROAD, a. s., Praha, Česká republika, www.czech.saferoad.com

TPV 1/2017/SK KTC Oceľové zvodidlá KTC, KTC metalokonstrukce CZ, s.r.o., Praha, Česká republika, www.silnicnisvodidla.cz

TPV 01/2017 SWOM Oceľové zvodidlá AXIMUM, SVOM, spol. s r. o., www.swom.sk

TPV 1/2017 Oceľové zvodidlá IMEVA, CRONOTRADE, s. r. o., Praha, Česká republika, www.cronotrade.cz

TPV 1/2017/BRB Oceľové zvodidlá VOLKMANN & ROSSBACH, BRB Systém, s. r. o., Kysucké Nové Mesto, www.brbsystem.sk

TPV 1/2017 RYMAR Otvárací núdzový priechod CADO®, RYMAR, s. r. o., Bratislava, www.rymar.sk

TPV 01/2017 Rena Nova Otváracie zvodidlo S-A-B, RENA NOVA, s. r. o., Blatnice, Česká republika, www.renanova.cz

TPV 02/2016/ŽPSV Betónové zvodidlá MPHS, ŽPSV, a. s., Uherský Ostroh, Česká republika, www.zpsv.cz

TPV 1/2016/SK OMO Oceľové zvodidlá + dodatok č. 1/2017, STAVBY OMO, s.r.o., Hranice, Česká republika, www.cihal-omo.cz

TPV EV01-16 Oceľové zvodidlo VOEST-ALPINE KB 2 + dodatok č. 2/2018, ELEKTROVOD Žilina, a. s., www.elv-slovakia.sk

TPV 1/2016/SK EUROVIA Betónové monolitické zvodidlo EUROVIA CS, EUROVIA CS, a. s., Praha, Česká republika, www.eurovia.cz

TPV 01/2015 STRABAG Betónové monolitické zvodidlo, STRABAG, s. r. o., Bratislava, www.strabag.sk

TPV 01/2015 REBLOC Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh., Gars am Kamp, Rakúsko, www.rebloc.com

TPV 167/SK/2015 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal + dodatok č. 1/2018, ArcelorMittal Distribution Solutions Czech republic, s.r.o., Ostrava-Kunčince, Česká republika, www.arcelormitall.com/ostrava

TPV 01/2015 ŽPSV Betónové zvodidlá ŽPSV 110/O, ŽPSV, a.s. Uherský Ostroh, Česká republika, www.zpsv.cz

TPV 01/2014 CS - BETON Betónové zvodidlá CS BETON, CS - BETON, s.r.o. Litoměřice, Česká republika, www.csbeton.cz

TPV 2/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF a VARIOGATE, RENA NOVA, s.r.o. Blatnice, Česká republika, www.renanova.cz

TPV 02/2014 SWOM Oceľové zvodidlá AXIMUM + dodatok č. 1/2016, www.swom.sk - zrušené

TPV EV02-14 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, systém 2, Elektrovod Žilina, a.s. Žilina + dodatok č. 1/2016, www.elv-slovakia.sk - zrušené

TPV EV01-14 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine systém 3, Elektrovod Žilina, a.s. Žilina, www.elv-slovakia.sk

TPV 1/SK/2014 RENA NOVA Oceľové zvodidlá Marcegaglia, RENA NOVA, s.r.o. Blatnice, Česká republika, www.renanova.cz

TPV 01/2014 HAKOM Oceľové zvodidlo VGH - 960, Hakom, s.r.o. Martin, www.hakom.sk

TPV 01/2013 Betónové zvodidlá DELTA BLOC, DELTABLOC International Gmbh + dodatok č. 1, Sollenau, Rakúsko, www.deltabloc.com

TPV 1/2013 HAKOM Oceľové zvodidlá STALPRODUKT + dodatok č. 1/2015, Hakom, s.r.o. Martin, www.hakom.sk 

TPV 01/2013 Betónové zvodidlá ZIPP, ZIPP Bratislava spol. s r. o, www.zipp.sk

TPV 1/2013 Oceľové zvodidlá DUORAIL, VARIOGUARD a GATEGUARD, AGROZET ZS, s.r.o. Brno, Česká republika, www.agrozetzs.eu

TPV 02/SK/2013 Oceľové zvodidlá Birsta W2 SAFEROAD, www.saferoad.sk

TPV 01/SK/2013 Oceľové zvodidlá Mega Rail SAFEROAD, www.saferoad.sk

TPV 1/2012 OMO Oceľové zvodidlá, STAVBY OMO, s.r.o. Hranice, Česká republika, www.cihal-omo.cz - zrušené

TPV EV04-12 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, www.elv-slovakia.sk

TPV 01/SK/2012/ KLS Oceľové zvodidlá KLS, KLS spol. s r.o. Bratislava + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013, www.kls.sk

TPV DPS 01/2012 Betónové zvodidlo Doprastavu Bratislava + dodatok č. 1/2015 + dodatok č. 2/2016, www.doprastav.sk

TPV 167/SK/2011 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013 + dodatok č. 3/2013 + dodatok č. 4/2013, www.arcelormittal.com/ostrava - zrušené

TPV 01/2011 OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ CAR, TRADETECH, spol. s r.o. Košice + dodatok č. 1/2013, www.tradetech.sk

TPV 01/2011 Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh + dodatok č. 1/2013 + dodatok č. 2/2013, www.rebloc.com - zrušené

TPV 1/2011 OMO Oceľové zvodidlá MS4/H2, Jaroslav Číhal - OMO, www.cihal-omo.cz - zrušené

TPV 01/2010 TRIMEN Oceľové zvodidlá DAK, Acélszerkezeti Kft. Dunaújváros, Maďarsko + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013, www.dak.hu

TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá ZSH2, Značky Plzeň,s.r.o. a Pražské silniční a vodohospodáŕské stavby, a.s., www.znacky-plzen.cz a www.psvs.cz

TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá DAK, TRIMEN, s.r.o. Košice + dodatok č. 1/2012, www.trimen.sk - zrušené

TPV 1/2010 Betónové zvodidlo SSŽ S97 EUROVIA CS, www.eurovia.cz

TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo VARIOGUARD RENA-NOVA, www.renanova.cz

TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo ZSODS1/H2 ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s., www.ods-dso.cz

TPV 1/2009 Betónové zvodidlo GMV - 120 Váhostav – SK – PREFA, s.r.o., www.vph.sk

TPV 1/2009 SVOM Oceľové zvodidlo FRACASSO + dodatok č. 1/2012 + dodatok č. 2/2013 + dodatok č. 3/2014 + dodatok č. 4/2016, www.svom.sk

TPV 1/2009 Otváracie zvodidlo S-A-B RENA-NOVA, www.renanova.cz - zrušené

TPV EV 03-08 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine + dodatok č. 1/2012, www.elv-slovakia.sk - zrušené

TPV 1/2008 Kotvené betónové zvodidlo MSK SKANSKA PREFA, a.s., www.skanska.cz

TPV 1/2008-DSUH Monolitické betónové zvodidlo SKANSKA DS, a.s. + dodatok č. 1/2011, www.skanska.cz