Skočiť na obsah

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek A.1:DNV (mimo) - Malacky (sžkm 1,384 - sžkm 25,670), časť A.1.4: ŽST Malacky (sžkm 23,200 - 25,670)" /2024 (.pdf; 687 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby "ŽSR, Devínska Nová Ves - Marchegg, elektrifikácia trate", Zmena stavby pred dokončením /2024 (.pdf.; 650 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby "Zastávka Nové Košariská - záchytné parkovisko pre IAD" /2024 (.pdf; 489 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie k zlúčenej projektovej dokumentácii pre stavebný zámer a územné rozhodnutie stavby "ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV-št.hr. SR/ČR, úsek Malacky (mimo) - Kúty" / 2024 (.pdf; 505 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie k stavbe ŽST Hronský Beňadik - z. Tekovská Breznica - ŽST Nová Baňa, rekonštrukcia dopravnej cesty /2023 (.pdf; 640kB)

Schvaľovacie rozhodnutie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS), „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek A.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR (Kúty št. hr.) (sžkm 68,090 – 74,900), časť A.2.2: Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600).“ (.pdf; 1MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, stavba A: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek A.1: Devínska Nová Ves (mimo) - Malacky (sžkm 1,384 - 25,670), časť A.1.2: UČS 02 ŽST Zohor (žkm 11,750 - 13,800)" / 2023.pdf (5,23 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" Stavba B: "ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" Časť B.3.2: Kúty (mimo) - štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090-71,600) / 2023.pdf (2,80 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "Výh. Slivník, rekonštrukcia výhybiek č. 1- č. 10"/ 2023. pdf (2,43 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy" - A.1 Poprad Tatry (mimo) - Vydrník / 2023.pdf (2,65 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "Komplexná rekonštrukcia mostného objektu v žkm 37,910 trate št. hr. (Marchegg) - Devínska Nová Ves, TÚ 2805, DÚ 02, št. hr. OBB Devínska Nová Ves" / 2023.pdf (1,74 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek A.1: DNV (mimo) – Malacky (sžkm 1,384 – 25,670), časť A.1.1: Devínska Nová Ves (mimo) – Zohor (mimo) (žkm 1,384 – 11,750)“ / 2023.pdf (3,48 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 2 Bratislava-Lamačská brána /2023.pdf (4,06 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 7 Bratislava - Vrakuňa / 2023.pdf (2,41 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Modernizácia železničnej trate DNV - št. hranica SR/ČR" Stavba B: "ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku DNV - štátna hranica SR/ČR" Úsek B.3: Kúty (mimo) - št. hr. SR/ČR (Kúty št. hr.) sžkm 68,090 - 74,900 Časť B.3.2: Kúty (mimo) - št. hr. SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 - 71,600) / 2023.pdf (2,31 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku (KRŽZ) "Šaštín - Kúty, KRŽZ, koľ. č. 1" /2023.pdf (2,65 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽST Fiľakovo - Výh. Holiša, rekonštrukcia žel. zvršku a žel. spodku" / 2023.pdf (2,73 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek A.1 DNV (mimo) - Malacky, UČS 01:Traťový úsek Devínska Nová Ves (mimo) - Zohor; UČS 02 Zohor /2023.pdf (4,27MB)

Schvaľovacie rozhodnutie "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" Stavba B: " ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" Úsek B.3:Kúty (mimo) - št. hr. SR/ČR časť B.3.1: Kúty (mimo) - št. hr. SR/ČR, 1. časť / 2023.pdf (2,87MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Margecany - Červená Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dĺ.4,835km / 2023.pdf(2,29MB)

Schvaľovacie rozhodnutie ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2 / 2023.pdf (3,50MB)

Schvaľovacie rozhodnutie ŽST Trnovec n Váhom - ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2 / 2022.pdf(3,55MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Nižná Myšľa - Ruskov  / 2022.pdf (2,51 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Stavba B-implementácia ERTMS na úseku DNV št hr SR/ČR / 2022.pdf (2,88MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku Šaštín - Kúty, koľaj č. 1 / 2022. pdf (2,18MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov v žst Kamenica nad Cirochou / 2019.pdf (1,54MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Výstavba nakladacích a vykladacích priestorov v žst Dobrá Niva / 2019.pdf (1,75 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Implementácia GSM-R do siete ŽSR-stavba A / 2020.pdf (1,93 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Implementácia GSM-R do siete ŽSR -stavba B / 2020.pdf (1,68MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Implementácia GSM-R do siete ŽSR-stavba A / 2021.pdf (2,22MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Implementácia GSM-R do siete ŽSR-stavba B / 2021.pdf (1,81MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Boleráz - Smolenice / 2021.pdf (38 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie TIOP7 BA Vrakuňa-dodatok1 / 2021.pdf (2 462 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie DNV št.hr. SR/ČR, 1.časť  / 2021.pdf (8 250 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie Komplexný interoperabilný systém ŽSR / 2021.pdf (5,93MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Žilina-Košice, úsek Poprad Tatry mimo-Krompachy 3 etapa / 2021.pdf (12 858 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie Žilina-Košice,úsek Poprad Tatry mimo-Krompachy 4 etapa / 2021.pdf (2 643 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie Žilina-Košice, úsek Poprad Tatry mimo-Krompachy 5 etapa / 2021.pdf (8 729 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie Žilina-Košice, úsek Poprad Tatry mimo-Krompachy 6 etapa / 2021.pdf (6 830 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie DNV št.hr. SR/ČR, 2.časť  / 2022.pdf (2 856 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie Dvory nad Žitavou / 2022.pdf (2 664 kB)

Schvaľovacie rozhodnutie Devínska Nová Ves št.hr. SR/ČR UČS 12 / 2022.pdf (4,43 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie Krompachy-obnova výhybiek / 2022.pdf(2,04 MB)

Schvaľovacie rozhodnutie UČS 11 Brodské (mimo) - Brodské žkm 71,600-72,750 / 2022.pdf(5,65MB)