Skočiť na obsah

URBANITA

Urbanita je odborný časopis o urbanizme a územnom plánovaní. Tradícia časopisu siaha do roku 1973, odkedy vychádzal ako interná odborná publikácia Štátneho ústavu pre urbanizmus a územné plánovanie URBION.

V roku 1992 bolo jeho vydávanie na 16 rokov prerušené a v roku 2009 opäť obnovené príspevkovou organizáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom URBION – Inštitút urbanizmu a územného plánovania. Tento inštitút bol však v roku 2013 zrušený. Odvtedy je vydavateľom časopisu Ministerstvo dopravy SR. Cieľom časopisu Urbanita je predovšetkým šírenie odborných informácií a popularizácia tém patriacich do gescie ministerstva v oblasti výstavby, bytovej politiky, mestského rozvoja, územného plánovania a urbanizmu, mobility, ako aj tém súvisiacich s problematikou regionálneho rozvoja.

 

Vydania v elektronickej podobe:


     URBANITA 2021 (PDF. 4,7 MB)
 

    URBANITA 2020 (PDF. 6,9 MB)

     URBANITA 2019 (PDF. 43,7 MB)


     URBANITA 2018 (PDF. 8,33 MB) 

     URBANITA 2017 (PDF. 5,07 MB)

     URBANITA 2016/ 1-2 (PDF. 18,81 MB)

     URBANITA 2016/ 3-4 (PDF. 6,97 MB) 

     URBANITA 2015 (PDF. 13,78 MB)  

     URBANITA 2014/ 3-4 (PDF. 6,18 MB)

     URBANITA 2014/1-2 (PDF. 8,59 MB)