Skočiť na obsah

Slovenský preklad vybraných EAD

 

číslo EAD

názov

OJEÚ

súbor vo formáte pdf

020002-00-0404

Bezrámový systém zasklenia balkónov (a terás)

2016/C 248/06

EAD 020002-00-0404 (.pdf,150kB)

040005-00-1201

Priemyselne vyrábané výrobky na tepelnú a/alebo zvukovú izoláciu z rastlinných alebo živočíšnych vlákien

2016/C 248/06

EAD 040005-00-1201 (.pdf,149kB)

040048-00-0502

Gumová  vláknitá  rohož  používaná  ako  izolácia  kročajového hluku

2016/C 378/08

EAD 040048-00-0502 (.pdf,66kB)

070001-00-0504

Sadrokartónové  dosky  na  použitie  v  nosných konštrukciách

2015/C 226/05

EAD 070001-00-0504 (.pdf,183kB)

090001-00-0404

Prefabrikované  stlačené  dosky  z  minerálnej vlny s  organickou/anorganickou povrchovou  úpravou a určeným upevňovacím systémom

2016/C 378/08

EAD 090001-00-0404 (.pdf,265kB)

120001-00-0106

Mikroprismatická retroreflexívna fólia

2016/C 378/08

EAD 120001-00-0106 (.pdf,124kB)

130002-00-0304

Masívny  drevený  doskový  prvok – hmoždinkami  spájané  drevené dosky používané ako konštrukčný prvok budov

2016/C 378/08

EAD 130002-00-0304 (.pdf,238kB)

130005-00-0304

Dosky z masívneho dreva pre konštrukčné účely

2015/C  226/05

EAD 130005-00-0304 (.pdf,110kB)

130022-00-0304

Monolitické  alebo  laminátové  trámové  a  stenové  guľatiny vyrobené z dreva

2015/C  226/05

EAD 130022-00-0304 (.pdf,170kB)

130033-00-0603

Klince  a  skrutky  pre  použitie  v  pribitie  dosiek v  drevených konštrukcií

2015/C  226/05

EAD 130033-00-0603 (.pdf,99kB)

200019-00-0102

Gabiónové  koše  a  matrace  z  pletenej  siete  so  šesťuholníkovým okom

2015/C  226/05

EAD 200019-00-0102 (.pdf,374kB)

350005-00-1104

Intumescentní výrobky pre protipožiarnu ochranu

2015/C  226/05

EAD 350005-00-1104 (.pdf,614kB)

040016-00-0404 Mriežka zo sklenených vlákien na vystuženie omietok na báze cementu 2016/C 172/03 EAD 040016-00-0404 (.pdf,72kB)
200026-00-0102 Systémy z oceľových sietí na vystužené zemné konštrukcie 2016/C 248/06 EAD 200026-00-0102 (.pdf,506kB)
200039-00-0102 Gabiónové koše a matrace zo šesťuholníkového pletiva so zinkovým povlakom 2016/C 248/06 EAD 200039-00-0102 (.pdf,370kB)
230004-00-0106 Panely zo sietí z drôtených kruhov 2016/C 172/03 EAD 230004-00-0106 (.pdf,118kB)
230005-00-0106 Panely zo sietí z drôtených lán 2016/C 172/03 EAD 230005-00-0106 (.pdf,171kB)
230008-00-0106 Siete z oceľového drôtu dvakrát stočeného v okách vystužené alebo nevystužené lanami 2016/C 172/03 EAD 230008-00-0106 (.pdf,439kB)
230025-00-0106 Pružné systémy na stabilizáciu svahu a ochranu pred skalami 2016/C 378/08 EAD 230025-00-0106 (.pdf,526kB)
330084-00-0601 Oceľová doska so zabetónovanými kotvami 2016/C 378/08 EAD 330084-00-0601 (.pdf,152kB)
340006-00-0506 Prefabrikované schodiskové zostavy 2016/C 172/03 EAD 340006-00-0506 (.pdf,295kB)
340020-00-0106 Pružné zostavy na zadržanie toku sutiny a plytkého zosuvu pôdy/voľného toku sutiny 2016/C 378/08 EAD 340020-00-0106 (.pdf,321kB)
130167-00-0304 Pevnostne triedené konštrukčné rezivo-trámy pravouhlého prierezus oblinou-mäkké drevo 2016/C 378/08 EAD 130167-00-0304 (.pdf,303kB)
230012-00-0105 Prísady do asfaltových zmesí-prísady z asfaltových granúl vyrobených z recyklovaných asfaltových strešných pásov 2016/C 459/08 EAD 230012-00-0105 (.pdf,65kB)
260006-00-0301 Polymérová prímes do betónu 2016/C 172/03 EAD 260006-00-0301 (.pdf,82kB)
260007-00-0301 Prímes druhu I do betónu, mált a poterov - vodný roztok 2017/C 10/02 EAD 260007-00-0301 (.pdf,66kB)
330011-00-0601 Nastaviteľné skrutky do betónu 2015/C 226/05 EAD 330011-00-0601 (.pdf,279kB)
330196-00-0604 Plastové kotvy na pripevnenie vonkajších tepelnoizolačných systémov (ETICS) s omietkou 2016/C 459/08 EAD 330196-00-0604 (.pdf,446kB)
330232-00-0601 Mechanické kotviace prevky do betónu 2016/C 459/08 EAD 330232-00-0601 (.pdf,990kB)
350003-00-1109 Zostava na požiarne odolné servisné kanály pozostávajúce z prefabrikovaných spojovacích dielcov (vyrobené z mechanicky povlakovaného oceľového plechu) a príslušenstva 2016/C 172/03 EAD 350003-00-1109 (.pdf,105kB)
040065-00-1201 Tepelnoizolačné a/alebo zvukovo pohltivé dosky na báze expandovaného polystyrénu a cementu 2016/C 378/08 EAD 040065-00-1201 (.pdf,237kB)
060001-00-0802 Zostava komína s pálenou/keramickou vložkou s klasifikáciou T400 (minimálne) N1 W 3 Gxx 2016/C 248/06 EAD 060001-00-0802 (.pdf,332kB)
060003-00-0802 Zostava komína s pálenou/keramickou vložkou a so špeciálnym plášťom s klasifikáciou T400 (minimálne) N1 W 3 Gxx 2016/C 248/06

EAD 060003-00-0802 (.pdf,380kB)

060008-00-0802 Zostava komína s pálenou/keramickou vložkou s klasifikáciou T400 (minimálne) N1/P1 W3 Gxx a s rôznymi plášťami a možnou zmenou plášťa

2016/C

459/08

EAD 060008-00-0802 (.pdf, 496kB)
120003-00-0106 Oceľové osvetľovacie stožiare

2015/C

378/02

EAD 120003-00-0106 (.pdf, 60kB)
200005-00-0103 Konštrukčné oceľové pilóty z dutých profilov a pevnými spojkami.

2015/C

226/05

EAD 200005-00-0103 (.pdf, 147kB)
200014-00-0103 Pilótové spojky a pätky pre pilóty z betónu.

2016/C

248/06

EAD 200014-00-0103 (.pdf, 174kB)
200036-00-0103 Zostava pre mikropilóty - zostava s dutými tyčami pre samozavrtávacie mikropilóty - duté tyče z bezšvových oceľových rúr

2017/C

118/04

EAD 200036-00-0103 (.pdf, 206kB)
040089-00-0404 ETICS s omietkami na drevené rámové konštrukcie budov

2017/C

118/04

EAD 040089-00-0404 (.pdf, 886kB)
040287-00-0404 Zostavy z vonkajšieho tepelnoizolačného systému (ETICS) s tepelnoizolačnými panelmi a s vonkajším povrchom z nespojitých obkladov.

2018/C

019/04

EAD 040287-00-0404 (.pdf, 565kB)
040037-00-1201 Kompozitné dosky s nízkou tepelnou vodivosťou z minerálnej vlny a aerogélovými prísadami

2017/C

118/04

EAD 040037-00-1201 (.pdf, 122kB)
040090-00-1201 Prefabrikované tepelnoizolačné a/alebo zvukovo pohltivé dosky a tvarovky vytvárané lisovaním expandovanej polymliečnej kyseliny (EPLA)

2016/C

248/06

EAD 040090-00-1201 (.pdf, 94kB)
040138-00-1201 Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výrobky z rastlinných vlákien – sypká výplň vytvarovaná na stavbe

2016/C

172/03

EAD 040138-00-1201 (.pdf,120kB)
040288-00-1201 Prefabrikované tepelnoizolačné a zvukovoizolačné výrobky z polyesterových vlákien

2016/C

459/08

EAD 040288-00-1201 (.pdf,78kB)
040313-00-1201 Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné sypké výplňové výrobky z granulovaného expandovaného korku vytvarované na stavbe

2017/C

118/04

EAD 040313-00-1201 (.pdf,140kB)
200020-00-0102 Gabiónové koše a matrace zo zváraných sietí

2017/C

183/03

EAD 200020-00-0102 (.pdf,588kB)
200050-01-0102 Gabiónové koše, matrace a vrecové gabióny zo šesťuholníkového pravidelne stáčaného pletiva so zinkovým povlakom a/alebo zinkovým a organickým povlakom

2018/C

090/04

EAD 200050-01-0102 (.pdf,188kB)
200086-00-0602 Prstencové spojky z drôtu

2017/C

379/07

EAD 200086-00-0602 (.pdf,94kB)
330196-01-0604 Plastové kotvy z pôvodného alebo nepôvodného materiálu na pripevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov (ETICS) s omietkou

2017/C

379/07

EAD 330196-01-0604 (.pdf,516kB)
040635-00-1201 Tepelná a/alebo zvuková izolácia na báze spojeného zrnitého materiálu z expandovaného polystyrénu

2017/C

379/07

EAD 040635-00-1201 (.pdf,159kB)
120001-01-0106 Mikroprizmatické retroreflexívne fólie

2016/C

459/08

EAD 120001-01-0106 (.pdf,112kB)
150003-00-0301 Vysokopevnostný cement

2016/C

255/06

EAD 150003-00-0301 (.pdf,60kB)
040643-00-1201 Tepelná izolácia z kremíkového aerogélu vystužená vláknami

2017/C

343/06

EAD 040643-00-1201 (.pdf, 75kB)
090062-00-0404 Súpravy mechanicky pripevnených obkladov vonkajších stien

2018/C

417/07

EAD 090062-00-0404 (.pdf, 861kB)
160003-00-0301 Tŕne s dvoma hlavami na zvýšenie šmykovej odolnosti v pretlačení v lokálne podopretých doskách a základových pätkách a doskách

2018/C

228/03

EAD 160003-00-0301 (.pdf, 236kB)
160004-00-0301 Zostavy na dodatočné predpínanie konštrukcií

2017/C

435/07

EAD 160004-00-0301 (.pdf, 930kB)
160027-00-0301 Špeciálne plniace produkty pre predpínacie zostavy

2017/C

435/07

EAD 160027-00-0301 (.pdf, 163kB)
330965-00-0601 Nastreľovací kotviaci prvok na pripevnenie ETICS do betónu

2017/C

183/03

EAD 330965-00-0601 (.pdf, 328kB)
331852-00-0102 Kotva zo špirálového lana

2018/C

281/04

EAD 331852-00-0102 (.pdf, 138kB)
340059-00-0106 Zostavy na ochranu proti padajúcim skalám

2018/C

417/07

EAD 340059-00-0106 (.pdf, 316kB)
350140-00-1106

Výrobky na požiarnu ochranu

Protipožiarne omietky a omietkové súpravy

2017/C

435/07

EAD 350140-00-1106 (.pdf, 408kB)
350142-00-1106

Výrobky na požiarnu ochranu

Protipožiarne dosky, rohože a súpravy

2017/C

435/07

EAD 350142-00-1106 (.pdf, 451kB)
350402-00-1106 Reaktívne nátery na ochranu oceľových prvkov pred požiarom

2017/C

435/07

EAD 350402-00-1106 (.pdf, 205kB)
030351-00-0402 Systémy mechanicky ukotvených pružných strešných hydroizolačných pásov Ú. v. EÚ L 142, 29. 5. 2019 EAD 030351-00-0402 (.pdf, 1177 kB)
040138-01-1201 Tepelnoizolačné a/alebo zvukovoizolačné výrobky z rastlinných vlákien - sypká výplň vytvarovaná na stavbe Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040138-01-1201 (.pdf, 596 kB)
040427-00-0404 Súpravy vonkajších tepelnoizolačných zložených systémov (ETICS) s tepelnoizolačnou maltou a vonkajším plášťom z omietok alebo nepojitých obkladov Ú. v. EÚ L 77, 20. 3. 2019 EAD 040427-00-0404 (.pdf, 1434 kB)
130031-00-0304 Nosníky a stĺpy s oceľovými diagonálami Ú. v. EÚ L 77, 20. 3. 2019 EAD 130031-00-0304 (.pdf, 1440 kB)
330924-00-0601 Vopred zabetónovaná kotevná skrutka z oceľovej rebierkovej výstuže Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 330924-00-0601 (.pdf, 916 kB)
040048-01-0502 Gumová vláknitá podložka na izoláciu krokového hluku Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040048-01-0502 (.pdf, 409 kB)
070001-01-0504 Sadrokartónové dosky na nosné aplikácie Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 070001-01-0504 (.pdf, 1018 kB)
200014-01-0103 Pilótové spojky a pätky pre pilóty z betónu Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 200014-01-0103 (.pdf, 520 kB)
230012-01-0105 Prísady do asfaltových zmesí - prísady z asfaltových granúl vyrobených z recyklovaných asfaltových strešných pásov Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 230012-01-0105 (.pdf, 539 kB)
040007-00-1201 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy s komponentmi odrážajúcimi sálavé teplo Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040007-00-1201 (.pdf, 766 kB)
040011-00-1201 Vákuové izolačné panely (VIP) s ochrannými vrstvami nanesenými pri výrobe Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040011-00-1201 (.pdf, 445 kB)
040012-00-1201 Tepelnoizolačná doska z minerálneho materiálu Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040012-00-1201 (.pdf, 601 kB)
040049-00-0502 Polyuretánová penová podložka na izoláciu krokového hluku Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040049-00-0502 (.pdf, 407 kB)
040057-00-1201 Tepelnoizolačná doska z mikropórovitého oxidu kremičitého Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040057-00-1201 (.pdf, 546 kB)
040650-00-1201 Dosky z extrudovanej polyuretánovej peny ako nosná vrstva a/alebo tepelná izolácia z vonkajšej strany hydroizolácie Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040650-00-1201 (.pdf, 930 kB)
040773-00-1201 Dosky z expandovanej polyuretánovej peny ako nosná vrstva a tepelná izolácia z vonkajšej strany hydroizolácie Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 040773-00-1201 (.pdf, 886 kB)
130010-01-0304 Lepené lamelové drevo vyrobené z listnatých drevín – Bukové vrstvené dyhové drevo na nosné účely Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 130010-01-0304 (.pdf, 802 kB)
130011-00-0304 Prefabrikovaný drevený doskový povrch vyrobený z mechanicky spájaných 9 kusov reziva pravouhlého prierezu na použitie ako nosný prvok v budovách Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 130011-00-0304 (.pdf, 568 kB)
130012-00-0304 Pevnostne triedené konštrukčné rezivo – trámy pravouhlého prierezu s oblinou – gaštan Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 130012-00-0304 (.pdf, 1240 kB)
130090-00-0303 Drevo-betónová kompozitná doska s kolíkovými spojovacími prostriedkami Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 130090-00-0303 (.pdf, 687 kB)
160012-00-0301 Oceľové výstužné tyče s hlavou Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 160012-00-0301 (.pdf, 436 kB)
330012-00-0601 Vopred zabetónovaná kotva s puzdrom s vnútorným závitom Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 330012-00-0601 (.pdf, 870 kB)
330046-01-0602 Upevňovacie skrutky pre kovové prútové a plošné profily Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 330046-01-0602 (.pdf, 968 kB)
330047-01-0602 Upevňovacie skrutky pre sendvičové panely Ú. v. EÚ C 417, 16. 11. 2018 EAD 330047-01-0602 (.pdf, 1009 kB)
040083-00-0404

Vonkajšie tepelnoizolačné zložené systémy (ETICS) s omietkou

Ú.v. EÚ 2020/1574, 28.10.2020 EAD 20040083-00-0404
040465-00-0404 ETICS s omietkou na jednovrstvových alebo viacvrstvových stenách z dreva Ú. v. EÚ 2020/962, 2.7.2020 EAD 040465-00-0404
130186-00-0603 Trojrozmerné rámové spojky Ú. v. EÚ 2020/962, 2.7.2020 EAD 130186-00-0603
130367-00-0304 Kompozitné nosníky a stĺpy na báze dreva Ú. v. EÚ 2020/962, 2.7.2020 EAD 130367-00-0304
140022-00-0304 Prefabrikované nosné opláštené panely na báze dreva Ú. v. EÚ 2020/1574, 28.10.2020 EAD 140022-00-0304
200089-00-0302 Permanentná dilatačná lišta do dosky betónovanej na mieste Ú. v. EÚ 2018/C/417/07 EAD 200089-00-0302
21005-00-0505 Zostavy vnútorných priečok na použitie ako nenosné steny Ú. v. EÚ 2019/896, 29.5.2019 EAD 210005-00-0505
331433-00-0601 Injektovaná kotva na tepelnoizolačné dosky Ú. v. EÚ 2020/1574, 28.10.2020 EAD 331433-00-0601
340308-00-0203 Drevené stavebné zostavy Ú. v. EÚ 2020/1574, 28.10.2020 EAD 340308-00-0203
200050-02-0102 Gabiónové koše, matrace a vrecové gabióny zo sietí šesrťuholníkovo pravidelne stáčaného pletiva s kovovým povlakom, s alebo bez dodatočného organického povlaku Ú. v. EÚ 2020/962, 2.7.2020 EAD 200050-02-0102
030378-00-0605 Vopred aplikovaná, pružná a plne lepená hydroizolačná fólia Ú. v. EÚ 2020/1574, 28.10.2020 EAD 030378-00-0605_SK (.pdf; 543KB)
040010-00-1201 Izolačný výrobok z expandovaného perlitu (EPB) Ú. v. EÚ 2018/C 090/04 EAD 040010-00-1201_SK (.pdf; 168KB)
040016-01-0404 Mriežka zo sklených vlákien na vystuženie cementových omietok alebo omietok na báze cementu Ú. v. EÚ 2021/1183, 16.07.2021 EAD 040016-01-0404_SK (.pdf; 402KB)
040036-00-0501 Stropné panely s minerálnou povrchovou úpravou Ú. v. EÚ 2021/1183, 16.07.2021 EAD 040036-00-0501_SK (.pdf; 231KB)
040394-00-1201 Priemyselne vyrobená sypká výplň z penového skla Ú. v. EÚ 2018/C 049/04 EAD 040394-00-1201_SK (.pdf; 227KB)
040419-00-1201 Tepelnoizolačná doska z lisovanej tuhej polyuretánovej peny Ú. v. EÚ 2020/1574, 28.10.2020 EAD 040419-00-1201_SK (.pdf; 203KB)
040456-00-1201 Na stavbe vytvorená sypká tepelnoizolačná a/alebo zvukovoizolačná výplň zo zvieracích vlákien Ú. v. EÚ 2017/C 343/06 EAD 040456-00-1201_SK (.pdf; 364KB)
040461-00-1201 Tepelnoizolačný výrobok vyrobený zo sypkého expandovaného perlitu (EP) Ú. v. EÚ 2018/C 281/04 EAD 040461-00-1201_SK (.pdf; 210KB)
040729-00-1201 Tepelná izolácia z voľnej minerálnej vlny Ú. v. EÚ 2020/962, 02.07.2020 EAD 040729-00-1201_SK (.pdf; 220KB)
040759-00-0404 Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) s omietkou a tepelnoizolačnými doskami na báze expandovaného polystyrénu a cementu Ú. v. EÚ, 2021/1183, 16.07.2021 EAD 040759-00-0404_SK (.pdf; 1500KB)
041389-00-1201 Dosky z aglomerovaného prírodného korku na tepelnú a zvukovú izoláciu Ú. v. EÚ 2020/962, 02.07.2020 EAD 041389-00-1201_SK (.pdf; 245KB)
130308-00-0304 Konštrukčný drevený kompozitný výrobok: doska z vrstvených triesok (LSL) Ú. v. EÚ 2020/962, 02.07.2020 EAD-130308-00-0304_SK (.pdf; 340KB)
130320-00-0304 Lepené lamelové drevo z masívneho listnatého dreva Ú. v. EÚ 2021/1183, 16.07.2021 EAD 130320-00-0304_SK (.pdf; 473KB)
160057-00-0301 Kovové plechy v tvare L alebo Z na zvýšenie šmykovej odolnosti v pretlačení v lokálne podopretých doskách alebo základových pätkách a doskách Ú. v. EÚ 2021/1183, 16.07.2021 EAD 160057-00-0301_SK (.pdf; 462KB)
160129-00-0301 Spojky pre mechanické spoje výstužných oceľových tyčí Ú. v. EÚ 2021/1183, 16.07.2021 EAD 160129-00-0301_SK (.pdf; 395KB)
230145-00-0105 Zmesná prísada z prášku z drvenej gumy určená do asfaltov a asfaltových zmesí Ú. v. EÚ 2021/1789, 08.10.2021 EAD 230145-00-0105_SK (.pdf; 246KB)
260067-00-0301 Zmesná prísada z prášku z drvenej gumy určená do asfaltov a asfaltových zmesí Ú. v. EÚ 2021/1789, 08.10.2021 EAD 230145-00-0105_SK (.pdf; 176KB)
330747-00-0601 Kotviace prvky na použitie v betóne na skupinové kotvenie nenosných systémov Ú. v. EÚ 2018/C 281/04 EAD 330747-00-0601_SK (.pdf; 1470KB)
340309-00-0305 Nenosné zostavy/systémy trvalého debnenia na báze dutých tvárnic alebo panelov z izolačných materiálov, prípadne z betónu Ú. v. EÚ 2021/1789, 08.10.2021 EAD 340309-00-0305_SK (.pdf; 1609KB)