Skočiť na obsah

Cestovný ruch

 

  1. Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
  2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine (zrušené)
  3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 219/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine (zrušené)
  4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine (zrušené od 1.3.2023)
  5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 62/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine (zrušené od 1.6.2023)
  6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine - zrušené od 1. januára 2024
  7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 474/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine - zrušené od 1. apríla 2024
  8. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2024 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine - zrušené od 1.7.2024
  9. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 33/2014 Z. z. o vydaní výnosu z 10. februára 2014 č. 04210/2014/B710-SCR/8331-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu