Skočiť na obsah

Učebné osnovy kurzov podľa § 2 ods. 1 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov