Skočiť na obsah

Manuál CEF

Účelom Manuálu pre riadenie a implementáciu projektov financovaných z Nástroja na prepájanie Európy (ďalej len „manuál CEF“) je:

  • objasniť štandardné procesy a postupy riadenia implementácie finančnej pomoci v rámci Nástroja na prepájanie Európy (ďalej aj „CEF“)  a zároveň
  • poskytnúť komplexný metodický návod pre subjekty zapojené do implementácie projektov financovaných z CEF (príjemcovia, implementačné subjekty) v oblasti prípravy a realizácie projektov rozvoja dopravnej infraštruktúry financovaných z CEF.